Alternatief voor de Internetconsultatie minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring (verder WMZZ)

De arbeidsmarkt is in beweging. Hierdoor dreigen bepaalde mensen buiten de boot te vallen. Voor andere werkenden bieden de ontwikkelingen nu juist meer mogelijkheden hun leven naar eigen wens in te richten. Het is belangrijk dat er wetgeving is om de zwakkeren op de arbeidsmarkt te beschermen. Een robuuste, eenvoudig uit te voeren en te handhaven methode is daarbij essentieel, om ervoor te zorgen dat de oplossing niet leidt tot nieuwe en andere problemen. Ook behoort wet - en regelgeving de maatschappelijke ontwikkelingen en wensen niet te negeren. Om die reden zie ik oplossing voor… Lees verder →