Wet in de maak voor bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 3 september 2020 is het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU enverlofsparen gepubliceerd. Alhoewel de Staten-Generaal zich nogover het wetsvoorstel moet buigen, besteden we in dit artikel alvastaandacht aan het voorstel. Het is immers de bedoeling dat eendeel van de wet al per 2021 ingaat. Open artikel Lees verder →