Wet in de maak voor bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 3 september 2020 is het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU enverlofsparen gepubliceerd. Alhoewel de Staten-Generaal zich nogover het wetsvoorstel moet buigen, besteden we in dit artikel alvastaandacht aan het voorstel. Het is immers de bedoeling dat eendeel van de wet al per 2021 ingaat. Open artikel Lees verder →

Vaste vergoeding voor werknemers op dienstreis

Als een werknemer geregeld binnen Nederland of naar het buitenlandreist voor het werk, kan een werkgever de daadwerkelijke kosten voor hetverblijf betalen. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstelling voortijdelijk verblijf (artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964). Het gaat danom kosten van maaltijden, overnachting en wat kleine kosten onderweg,zoals vervoer. Open artikel Lees verder →

Rapport commissie Borstlap – Een goed begin maar we zijn er nog lang niet

Op 7 november 2018 benoemden de toenmalige Staatssecretaris van Financiën Snel en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees een commissie om advies uit te brengen over de toekomst van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteiten. Op 23 januari 2020 presenteerde de Commissie-Borstlap haar rapport met als titel ‘In wat voor land willen wij werken’. Open artikel Lees verder →

Toerekening zieke (oud-)werknemers bij verkoop deel van de activiteiten

Voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie kunnen WGA en Ziektewetuitkeringen aan een zieke (oud-)werknemer gedurende een periode van maximaal tien jaar aan de werkgever worden toegerekend. Dit kan voor verrassingen zorgen en nogal in de papieren lopen. De afgelopen jaren is herhaaldelijk rechtspraak gewezen over de vraag of er sprake is van overdracht van een gehele onderneming of niet. Artikel openen Lees verder →

Alternatief voor de Internetconsultatie minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring (verder WMZZ)

De arbeidsmarkt is in beweging. Hierdoor dreigen bepaalde mensen buiten de boot te vallen. Voor andere werkenden bieden de ontwikkelingen nu juist meer mogelijkheden hun leven naar eigen wens in te richten. Het is belangrijk dat er wetgeving is om de zwakkeren op de arbeidsmarkt te beschermen. Een robuuste, eenvoudig uit te voeren en te handhaven methode is daarbij essentieel, om ervoor te zorgen dat de oplossing niet leidt tot nieuwe en andere problemen. Ook behoort wet - en regelgeving de maatschappelijke ontwikkelingen en wensen niet te negeren. Om die reden zie ik oplossing voor… Lees verder →

Evaluatie WKR positief, praktijk worstelt verder

Uit de evaluatie van de werkkostenregeling kan het beeld ontstaan dat de regeling weinig problemen oplevert. Knelpunten kunnen de meeste werkgevers niet noemen. Het kabinet wil alleen kleine aanpassingen doorvoeren. In de praktijk zijn er echter een aantal terugkerende problemen te noemen waar het kabinet geen aandacht aan geeft. Artikel openen Auteur: Mr. L.A. (Léone) Bource, Bource-Snikkenburg Tax Advisors Lees verder →

De Wet DBA – hoe nu verder met de zzp’ers?

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. De wet zorgt voor veel ophef. Als gevolg daarvan heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de overgangstermijn tot 1 januari 2018 verlengd behalve voor kwaadwillenden. Daarnaast heeft hij andere maatregelen aangekondigd. Wat is de stand van zaken? Artikel openen Auteur: Léone Bource Lees verder →