Vaste vergoeding voor werknemers op dienstreis

Als een werknemer geregeld binnen Nederland of naar het buitenlandreist voor het werk, kan een werkgever de daadwerkelijke kosten voor hetverblijf betalen. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstelling voortijdelijk verblijf (artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964). Het gaat danom kosten van maaltijden, overnachting en wat kleine kosten onderweg,zoals vervoer. Open artikel Lees verder →

Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 werd een nieuwe vergoeding in het ontslagrecht geïntroduceerd: de transitievergoeding. Deze moet de gevolgen van het ontslag voor de werknemer compenseren en de transitie naar ander werk vergemakkelijken. Elke (arbeidsongeschikte) werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt, komt nu voor een transitievergoeding in aanmerking. Artikel openen   Lees verder →