Op 3 september 2020 is het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en
verlofsparen gepubliceerd. Alhoewel de Staten-Generaal zich nog
over het wetsvoorstel moet buigen, besteden we in dit artikel alvast
aandacht aan het voorstel. Het is immers de bedoeling dat een
deel van de wet al per 2021 ingaat.

Open artikel