Verzekeringsplicht minderheidsaandeelhouder: stand van zaken

Sinds een van mijn vorige bijdragen aan dit tijdschrift, ‘Dga en werknemersverzekeringen’ (zie nummer 2018/9), is er behoorlijk wat rechtspraak geweest over dat onderwerp. Met als meest in het oog springend voorbeeld twee recente uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden, van september 2020 en augustus 2021. Hoog tijd voor een update: is er iets nieuws onder de zon?