Ok, we leggen het  nog een keer uit.

En wat ze bij de buren doen, moeten ze zelf weten. Dit is zo ongeveer de strekking van het arrest dat de Hoge Raad wees op 14 oktober 2022. En daarmee heeft belanghebbende, een in Duitsland werkzame manager, ook van ons hoogste rechtscollege ongelijk gekregen en geen voorkoming van dubbele belasting, waarbij de Hoge Raad in een vloeiende beweging het Hof ’s-Hertogenbosch nog even een oorvijg geeft, maar wel een die niet tot cassatie kan leiden.