Argumenten voor directe aanscherping sectorindeling flinterdun

In afwachting van de Wet arbeidsmarkt in balans heeft minister Koolmees (SZW) de sectorindeling met drie maatregelen alvast fors aangescherpt. De maatregelen werken ook nog eens terug tot 29 juni 2018, 17.00 uur. Alhoewel terugwerkende kracht vanaf het moment van aankondiging en vooruitlopend op wetgeving wel vaker wordt gebezigd door de wetgever, zijn de hiervoor gegeven argumenten en middelen ditmaal flinterdun.