Bonus bij bedrijfsovername: in de WKR?

Onlangs meldde zich weer een werkgever uit het mkb met de volgende kwestie: de dga had het bedrijf verkocht en wilde enkele werknemers die hadden meegewerkt aan het succes van het bedrijf daar op de een of andere manier in laten delen. De werknemers hadden geen aandelen in het bedrijf. Gedacht werd aan een verkoopbonus, te betalen door de werkgever. Kon deze bonus worden ondergebracht in de werkkostenregeling?