Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 juli
2015 werd een nieuwe vergoeding in het ontslagrecht geïntroduceerd: de
transitievergoeding. Deze moet de gevolgen van het ontslag voor de
werknemer compenseren en de transitie naar ander werk vergemakkelijken.
Elke (arbeidsongeschikte) werknemer van wie de arbeidsovereenkomst op
initiatief van de werkgever eindigt, komt nu voor een transitievergoeding
in aanmerking.