Evaluatie wkr positief, praktijk worstelt verder

Uit de evaluatie van de werkkostenregeling kan het beeld ontstaan dat de regeling weinig problemen oplevert. Knelpunten kunnen de meeste werkgevers niet noemen. Het kabinet wil alleen kleine aanpassingen doorvoeren. In de praktijk zijn er echter een aantal terugkerende problemen te noemen waar het kabinet geen aandacht aan geeft.

Auteur: Mr. L.A. (Léone) Bource, Bource-Snikkenburg Tax Advisor