Wet in de maak voor bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Op 3 september 2020 is het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen gepubliceerd. Alhoewel de Staten-Generaal zich nog over het wetsvoorstel moet buigen, besteden we in dit artikel alvast aandacht aan het voorstel. Het is immers de bedoeling dat een deel van de wet al per 2021 ingaat.