Hier heeft u een kluitje, daar is het riet. Succes!

Dat is volgens mij het gevoel dat Pieter Omtzigt moet hebben bekropen toen hij op 15 september 2020 de Prinjesdagbrief fiscale moties en toezeggingen 20202 ontving met daarbij als bijlage het door hem gevraagde, zo volledig mogelijke, overzicht van de discoördinatie tussen belastingheffing en premieheffing tussen Nederland, België en Duitsland. Ik had er in ieder geval meer van verwacht.