Producten van het eigen bedrijf schenken

Aandachtspunten voor loonheffingen en arbeidsrecht

Werkgevers kunnen branche-eigen producten, binnen grenzen, fiscaal voordelig aan werknemers geven. Op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel i, Wet LB 1964 mag een werkgever belastingvrij 20 procent van de waarde in het economisch verkeer inclusief btw van branche-eigen producten tot een maximum van 500 euro per jaar aan elk van zijn werknemers geven.