Tot zover dus eigenlijk niets nieuws

Iets meer dan twee jaar geleden schreef ik dat het wat mij betreft tijd was om door te pakken, op bilateraal niveau afspraken te maken over thuiswerken en dat Nederland, daartoe aangejaagd door de heer Omtzigt, het voortouw moest nemen door met België en Duitsland overeen te komen dat, onder andere voor de toepassing van de EG-Verordening 883/2004 de door een werknemer thuis verrichte werkzaamheden geacht worden te zijn verricht op het adres van de werkgever. Nou had de heer Omtzigt de afgelopen jaren wel iets anders aan zijn hoofd en is de wereld sinds die tijd sowieso nogal veranderd, maar de verwachting dat thuiswerken na het bezweren van de coronacrisis niet meer te vergelijken valt met daarvoor is uitgekomen. Tijd dus om de internationale afspraken over thuiswerken en fiscaliteit de eenentwintigste eeuw in te brengen.