Vrije ruimte niet-inhoudingsplichtigen

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gewezen over de toepassing van de vrije ruimte bij werknemers met een buitenlandse werkgever. Voor niet-inhoudingsplichtige buitenlandse werkgevers een reden om te heroverwegen of ze zich in Nederland vrijwillig gaan melden. Deze bijdrage gaat daar nader op in.