Als een werknemer geregeld binnen Nederland of naar het buitenland
reist voor het werk, kan een werkgever de daadwerkelijke kosten voor het
verblijf betalen. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstelling voor
tijdelijk verblijf (artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964). Het gaat dan
om kosten van maaltijden, overnachting en wat kleine kosten onderweg,
zoals vervoer.

Open artikel