Rapport commissie borstlap – een goed begin maar we zijn er nog lang niet

Op 7 november 2018 benoemden de toenmalige Staatssecretaris van Financiën Snel en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees een commissie om advies uit te brengen over de toekomst van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteiten. Op 23 januari 2020 presenteerde de Commissie-Borstlap haar rapport met als titel ‘In wat voor land willen wij werken’.