Interview: reële holdingstructuur zet verzekeringsplicht dga buiten spel