WKA-verklaringen voorkomen aansprakelijkheid

Bedrijven die werknemers inlenen of een onderaannemer inschakelen bij een bouwopdracht, lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor door deze personen niet-afgedragen loonhe!ngen en, in geval van inlening, ook voor de btw. Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit de keten- en inlenersaansprakelijkheid, opgenomen in artikel 34 en volgende van de Invorderingswet.