Ter info: 50 is niet 25 x 2

Dit kan natuurlijk een vlammend betoog worden van een oude man over de kwaliteit van het hedendaagse onderwijs en dat het een schande is dat kinderen niet meer kunnen rekenen, maar liever ga ik in op de “Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken” of meer specifiek de “Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework”.